Trainingen en Organisatieontwikkeling

Op weg naar een professionele cultuur door coaching, training, leiderschapsontwikkeling en methodisch werken

De essentie


Waarom

Veranderingstrajecten vragen om een andere mindset van individuele medewerkers en leidinggevenden. Dat blijkt keer op keer moeilijker te zijn dan vooraf ingeschat.  Een bestaande mindset waarmee men in het verleden succesvol is geweest loslaten,  vraagt om een inspirerende missie , een heldere visie, draagvlak bij de medewerkers en het ontwikkelen van competenties.

Visie

In een visie op professionaliteit spreken we niet alleen over doelstellingen, kaders en facilitering op het vlak van targets, cijfers en resultaten maar ook over doelstellingen, kaders en facilitering op het vlak van attitude, communicatie , gedrag en samenwerken. Leiderschap is hierin essentieel. Het gaat hier namelijk om het optimaal benutten van de expertise en talenten van de medewerkers, maar wel vanuit een visie op professionaliteit en verbinding met de missie en doelstellingen.

Lees meer

LINN is een partij die vanuit een heldere transformatiemethodiek organisaties helpt om veranderingen succesvol door te voeren. LINN heeft een aantal belangrijke peilers die herin cruciaal zijn;

  1. De dialoog als middel om draagvlak te krijgen en te behouden
  2. Verbinding met de missie en visie vanuit het hart
  3. Visie op professionaliteit. Gebaseerd op de balans op het vlak van Business, Performance en Engagement. Deze balans moet zichtbaar zijn op individueel niveau, samenwerkingsniveau en op organisatie niveau.
  4. Attitude, houding, gedrag en communicatie als fundament in resultaatgericht kunnen zijn
  5. De bereidheid expertise te benutten en de bereidheid je eigen mening te willen heroverwegen

Missie

De missie van LINN Sittard is een bijdrage leveren aan het bestaansrecht van een organisatie in de samenleving, met andere woorden: In een voortdurend veranderende markt en klantomgeving organisaties ondersteunen in een weg naar een klant en resultaatgerichte organisatie die gebaseerd is op duurzaam leiderschap en maximale betrokkenheid van de medewerkers. LINN Sittard helpt organisaties, teams, leidinggevenden en medewerkers in het creëren van maximale verbinding, een professionele attitude en professioneel gedrag.

Lees meer

LINN onderscheidt zich doordat:

  • We werken vanuit LINN concepten en programma’s. Deze zijn ontwikkeld op basis van 30 jaar praktijkervaring.
  • We niet de expert uithangen maar vanuit verbinding aansluiten bij de missie, visie en doelstellingen van de organisatie
  • We trainen vanuit de realiteit van alledag dus inhouden van de training zijn altijd gekoppeld aan de praktijk waardoor men deze meteen kan toepassen
  • We werken vanuit een verbeter en groei attitude
  • We open, transparant, liefdevol en confronterend werken om jou te helpen de beste versie van jezelf te worden

Aanpak

Onze klanten vinden het fijn dat we vanuit een persoonlijke bevlogenheid een inzet leveren en ook gericht zijn op echt contact. Wat we hierin goed doen is dat we de rol hebben van trainer, coach en begeleider maar ook die van de procesbewaker van de gewenste cultuur, visie en doelen. Wat we doen is mensen verbinden aan persoonlijke doelen, aan elkaar, aan teamdoelen  en aan de organisatie.  Zie werkwijze voor meer informatie.

Het boek


De Hexagoon methodiek is een in Nederland ontwikkeld en inmiddels beproefd concept voor organisaties in verandering. Dit boek reikt inzichten, handvatten en geeft antwoord op vragen hoe organisaties succesvol te laten zijn in veranderingstrajecten.